5
Your Rating
Rating
I, The Invincible Villain Master With My Apprentices Average 5 / 5 out of 2
Rank
N/A, it has 6.6K monthly views
Alternative
Я, Непобедимый Злодей Мастер со своими учениками,  An Evil Master and His Disciples,  Fanpai Shi Zun De Wo Daizhe Tudimen Tianxia Wudi,  Fǎnpài Shī Zūn De Wǒ Dàizhe Túdìmen Tiānxià Wúdí,  My Villainous Master Brings Along the Peerless Apprentices,  Nhân Vật Sư Tôn Phản Diện Của Ta Dẫn Dắt Toàn Đồ Đệ Thiên Hạ Vô Địch,  Vai ác sư tôn mang theo các đồ đệ vô địch thiên hạ,  反派师尊的我带着徒弟们天下无敌, 
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Manhua